Google – zabezpieczenia lików sponsorowanych

JAK GOOGLE CHRONI MOJE KLIKNIĘCIA?

Jedną z najważniejszych kwestii w zakresie reklamy sprzedawanej metodą PPC (pay per click = płacenie za kliknięcie) jest obawa reklamodawców o celowe wyczerpanie kliknięć w ich kampanii reklamowej przez konkurencję. Google stworzyła specjalny zespół, który zajmuje się tylko wykrywaniem oszustw i zapobieganiem kolejnym próbom oszustw. Jeśli oszustwo zostanie udowodnione, Google nie wlicza nieważnych kliknięć, a klient za nie nie płaci.

Google celowo nie publikuje wszystkich metod ochrony swoich klientów, aby oszustom niepotrzebnie nie dostarczać informacji. Do najbardziej znanych metod jednak należą:

  • Jeśli w krótkim przedziale czasu z jednego adresu IP (adres komputera) dokonano większej ilości kliknięć, Google traktuje to jako podejrzaną transakcję i nie uznaje wszystkich kliknięć.
  • W większości przypadków Google ograniczy również liczbę wyświetleń w odpowiednim przedziale czasowym po dokonaniu kliknięcia na konkretny link.
  • Google zapisuje również do tzw. cookie dane o każdym komputerze, z którego gdziekolwiek na świecie dokonano wyszukiwania i jeśli zaobserwuje podejrzane zachowanie (więcej powtarzających się po sobie kliknięć na jeden link, powtarzające się kliknięcia na linki na jedno słowo kluczowe, itd.), ponownie nie uzna kliknięć. Konkretny komputer wprowadzi również do kategorii śledzonych komputerów, ciągle monitorując jego zachowanie. W przypadku, że oszustwo będzie ewidentne, rozpocznie postępowanie karne.

WizjaNet zrealizowała kiladziesiąt kampanii reklamowych dla swoich klientów i posiada duże doświadczenie w zakresie linków sponsorowanych oraz również pozycjonowania stron.